Felinova Shop – Algemene Standaarvoorwaarden

 1. Gelding Algemene Voorwaarden Felinova

1.1 In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
1.2 Deze algemene voorwaarden voor het samenwerken met Felinova zijn beschikbaar via de website www.felinova.be/standaardvoorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
1.4 Felinova gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Felinova alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien de therapie zelf afhangt van vele verschillende factoren.

 1. Inschrijven voor een opleiding bij de Felinova Academie:

2.1 U kan zich inschrijven voor een Felinova opleiding via de Felinova shop (www.felinova.be/shop). Inschrijven kan dus niet via email of telefoon. De reden hiervoor is omdat de facturatie volledig geautomatiseerd is en het bijgevolg dus niet mogelijk is om u handmatig in te schrijven.
2.2 Het lesgeld voor een Felinova opleiding staat steeds aangeduid op de website. Dit lesgeld is steeds inclusief BTW en bevat lunch (indien dagtraining) en trainingsmateriaal.
2.3 Bij inschrijving ontvangt u automatisch een bevestigingsmail van uw bestelling. In bijlage vindt u een pdf met uw bestelling.
2.4 U betaalt de bestelling binnen de 30 dagen na bestellen en ten laatste 14 dagen voor de eerste lesdag, zolang wordt uw plaats gereserveerd. Indien u niet betaald, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.
2.5 Al onze opleidingen zijn betaalbaar met KMO Portefeuille, een subsidiemaatregel van 40% van de Vlaamse Overheid voor kleine ondernemers. Indien u wil betalen met kmop, dient het dossier open gemaakt te zijn binnen diezelfde 30 dagen betaaltermijn en ten allerlaatste 14 dagen voor de aanvang van de eerste opleiding. Kijk bij 4. voor alle informatie.
2.6 Bij ontvangst van betaling, ontvangt u van ons een bevestigingsmail met uw officiële factuur in bijlage.
2.7 Alle opleidingen bij de Felinova Academie worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

 1. Annulatievoorwaarden Felinova Academie

3.1 Er wordt ten zeerste aangeraden pas in te schrijven wanneer de deelnemer zeker is dat hij/zij de opleiding kan bijwonen.
3.2 Kosteloze annulatie is mogelijk via melding email (info@felinova.be) na inschrijving via de Felinova Shop

 • door de bestelling niet binnen de 30 dagen te betalen (automatisch)
 • tot 14 dagen voor de aanvang van de opleiding

3.3 Indien u wil annuleren tussen 14 dagen tot 48u voor de opleiding wordt 50% annulatiekosten aangerekend.
3.4 Vanaf 48u tot het plaatsvinden van de opleiding, is 100% van het lesgeld verschuldigd, ongeacht de reden. Men laat dan best een vervanger komen, mits verwittiging aan Felinova via email (voor de aanpassing van certificaat van deelname).
3.5 Als men in geval van ziekte niet aanwezig kan zijn de dag van de opleiding, wil Felinova u tegemoet komen met een korting van 25% bij inschrijving op dezelfde opleiding die binnen de 12 maanden plaatsvindt. Contacteer ons hierover binnen 7 dagen na plaatsvinden van de gemiste opleiding.
3.6 Annulering van een inschrijving kan uitsluitend per email op info@felinova.be gebeuren.
3.7 Indien de deelnemer verhinderd wordt door omstandigheden en de training niet kan bijwonen, kan men, mits schriftelijke notificatie aan Felinova een vervangende persoon laten deelnemen.
3.8 Indien de deelnemer zonder verwittiging niet aanwezig is op een opleiding, heeft men geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de factuur.
3.9 Felinova heeft steeds het recht om ten allen tijde een geplande training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In geval van verplaatsing door Felinova hebben de ingeschreven cursisten steeds het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

 1. Betalen met KMO Portefeuille

4.1 Al onze Felinova opleidingen zijn betaalbaar met KMO Portefeuille indien ze relevant zijn met uw beroepsactiviteiten. Deze subsidie bedraagt 40% van het lesgeld excl. btw.
4.2 U kan dan een dossier openen voor het nettobedrag waar u zelf 60% naar de KMOP stort, zij verhogen dit met 40% en dat betaalt u uit aan Felinova via de website. BTW betaalt u apart rechtstreeks aan Felinova.
4.3 Registreren en overige informatie vindt u op www.kmo-portefeuille.be. Met vragen kan u terecht bij ons of bij KMO Portefeuille zelf (telefoonnummer 1700).
4.4 U vindt ons onze KMO registratienummer DV.O218053 op naam van Felinova Comm.V.
4.5 Het kmop dossier dient geopend te worden voor de vervaldag van de factuur (30 dagen) en ten laatste 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag.

 1. Gedragscode tijdens een Felinova Opleiding
 2. Om een fijne dag te garanderen voor al onze deelnemers, vragen we om u tijdens een opleiding aan volgende gedragscode te houden:

  5.1 Vanuit Felinova proberen we onze opleidingen zo interactief mogelijk te maken, met de mogelijkheid om vragen te stellen. We vragen echter uit respect voor de andere deelnemers om vragen kort en algemeen te houden. Gelieve ook maximum 2 vragen achter elkaar te stellen.
  5.2 Het is niet mogelijk om een opleiding gelijk te stellen met een individuele sessie, gelieve dit in gedachten te houden indien u niet al uw vragen heeft kunnen stellen. We doen echter ons best om iedereen te helpen.
  5.3 Het is uiteraard mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd om in discussie te treden over onze onderwerpen, maar steeds met wederzijds respect voor ieders mening en achtergrond. We letten hierbij op onze taal, intonatie en houding.
  5.4 Tenzij overmacht zich voordoet, vragen we iedereen om thuis tijdig te vertrekken en ten laatste om 9u45 aanwezig te zijn zodat we tijdig kunnen starten.
  5.5 Het volgen van een Felinova opleiding, geeft niet het recht op achteraf gratis vrijblijvende begeleiding.

  1. Een product bestellen in de Felinova Webshop

  6.1 Een product bestellen kan via www.felinova.be/shop. Deze online winkel is bestemd voor particulieren en vooral klanten van Felinova om producten te bestellen ter ondersteuning van hun gedragstherapie.
  6.2 Geen van deze producten is bestemd om een persoonlijk advies van een professional te vervangen, zoals uw dierenarts of kattengedragstherapeut.
  6.3 Raadpleeg ten allen tijde en bij de minste twijfel uw dierenarts en/of gedragstherapeut bij het aanbieden of toedienen van deze producten
  6.4 Felinova kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van onaangename uitkomst bij het gebruik van de verkochte producten.
  6.5 Laat nooit uw kat alleen met het product, enkel gesuperviseerde contacten zijn toegelaten.
  6.6 Felinova kan nooit resultaten beloven bij het gebruik van onze producten, daar resultaten afhankelijk zijn van vele verschillende aspecten. Het is daarbij niet mogelijk om een ‘niet tevreden, geld terug’ policy aan te bieden.
  6.7 Het is belangrijk om producten op de juiste manier aan te bieden. Indien een dier een product kapotmaakte, valt dit niet binnen onze verantwoordelijkheid.
  6.8 Indien een product een fout vertoont bij aankomst, dan wordt het vervangen, mits terugsturen naar Felinova binnen de 14 kalenderdagen met een duidelijke omschrijving. Zo kunnen wij het bekijken en desnoods u een vervanging sturen. (Adres: Felinova, Broekdam-Noord 45A, 9150 Kruibeke).

  1. Veiligheid & verantwoordelijkheid

  7.1 Felinova kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (opleiding/gedragstherapie/opendeurdag/gastlezing). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. Felinova belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en dier-vriendelijke technieken en theorieën.
  7.2 De klant neemt kennis van het feit dat Felinova niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na een klantenbezoek/felinova opleiding/gastlezing.
  7.3 Felinova is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die tijdens de training kan worden veroorzaakt aan eigendom van de klant. Deelnemers dienen ten allen tijde zorg te dragen voor hun eigendommen.

  1. Klachten

  8.1 Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Felinova, dient hij of zij dit schriftelijk (via email of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.
  8.2 Klachten ivm de standaardvoorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hier op in te gaan. De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de standaardvoorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is buiten onze macht en is Felinova niet verder verantwoordelijk. Onze voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.

  1. Privacy & Copyright

  9.1 De klant zijn of haar gegevens worden opgenomen in het bestand van Felinova Animal Behaviour Consulting voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.

  9.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van Felinova Animal Behaviour Consulting De teksten, afbeeldingen en andere items in het cursusmateriaal worden door auteursrecht beschermd. De deelnemer is niet gerechtigd om op enigerwijze cursusmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven.