Kattenmatrix PRO

Woensdag 3 april tem Zondag 7 april 2019 - Vijfdaagse voor professionals
Introductie

De Kattenmatrix PRO is een uniek diepgaand 5-daags programma over kattengedrag voor professionals die met katten werken zoals dierenartsen, assistenten, kattenhotels, kattenoppassen, trimmers en fokkers.

Anneleen biedt vanuit 10 jaar ervaring en wetenschappelijke informatie een gestructureerd model om gedrag en gedragsproblemen te bekijken en de gehele onderliggende wetenschappelijk ondersteunde theorie wordt aangeleerd dmv info, cases, praktijkoefeningen, beeldmateriaal en wordt ondersteund met extra lesmateriaal waar je zelf mee kan gaan werken.

Inhoud
 • Ethologie van de kat: theorie & wetenschappelijke info
 • Gedragsmanagement, verrijking & training van de huiskat
 • Stress & gedragsproblemen bij katten: herkennen, begrijpen, preventie, management & modificatie
 • Toolbox, cases & praktijkoefeningen
 • Bespreking handouts & ondersteunend materiaal
 • Kattenmatrix invullen & gebruiken in de praktijk
 • Ondersteuning sales: vraagstellingen, noden herkennen, weerstand klanten ombuigen, compliance verhogen.
Praktische info
 • Exclusief voor professionals (dierenartsen, dierenarts assistenten, winkel medewerkers, kattenoppassen, kattenhotels, asiel-medewerkers, fokkers, trimmers, …
 • Betaalbaar met KMOP (40% subsidie Vlaamse Overheid)
 • 5 opeenvolgende dagen – 10u-18u
 • Lesgeld: € 1.450 excl. BTW = € 950 na aftrek KMOP (€ 190/d)
 • Voertaal: NL
 • Locatie: Van der Valk Hotel Beveren
 • Certificaat van deelname

Ik wil graag deelnemen!